JAK ZAPOBIEC

Ważnym przykładem działania mającego na celu przeciwstawienie się uprzedzeniom i stereotypom, jest akcja zamożnego przedsiębiorcy Eugene’a Langa. Złożył on niezwykłą ofertę pomocy uczniom szkoły, do której chodził jako dziecko! Jego propozycja skierowana była przede wszystkim do biednych dzieci murzyńskich i latynoskich — zaofero­wał im pokrycie kosztów studiów w college’ u, o ile ich wyniki w nauce pozwolą na pójście do college’u. Szkoła ta była ulokowana w bardzo ubogiej dzielnicy; jej ucznio­wie w większości pochodzili z grup mniejszościowych. Dzieci nie mia­ły widoków na dostanie się do college’u, i dlatego nie przykładały się do nauki. Były na najlepszej drodze do tego, aby potwierdzić przypusz­czenie, ze nie są zdolne do sukcesów szkolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *