JAK POKAZUJĄ PRZYKŁADY

Jak pokazują powyższe przykłady, astrolog ma zawsze rację i dlate­go może twierdzić, że jego metoda układania horoskopów jest popraw­na. Nie ma sposobu, aby przegrał ze swoimi ogólnikowymi przepowied­niami. Czy jest możliwe, aby astrologowie, którzy piszą te codzienne horoskopy, pisali po prostu cokolwiek, co im przyjdzie do głowy? Wy­daje się, że każdy z nas mógłby pisać swoje własne horoskopy. Czy ktokolwiek znalazłby różnicę? I czy ktokolwiek byłby w stanie stwier­dzić, że się mylimy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *