Jak podchodzi się w twojej rodzinie do sytuacji konfliktowej?

Różnice pomiędzy rodzinami nigdzie indziej nie zaznaczają się tak wyraźnie jak w sposobie traktowania sytuacji konfliktowych. Dla niektórych rodzin konflikt po prostu nie istnieje. Już sama myśl o nim budzi taki niepokój, że starają się ignorować tarcia, unikać sprzeczek oraz potencjalnie kłopotliwych kwestii. W innych domach przeciwnie, życie jest serią drobnych utarczek, niekończących się sprzeczek i ciągłych spięć z członkami rodziny. W rodzinach nie rozmawia się o zasadach rozwiązywania konfliktów. Prawdę mówiąc, w przeciwieństwie do innych tematów, takich jak „odpowiedni strój”, „dobre wyniki w szkole”, „zalecenia religijne”, o których rozprawia się często i swobodnie przy kuchennym stole, rodziny sporadycznie poruszają kwestię sposobów kierowania konfliktami. Pomimo faktu, że reguły są tu niepisane, dzieci zawsze wychwytują główne wytyczne.

RODZINNE INSTRUKCJE NA TEMAT KONFLIKTU

Gdy szukasz skuteczniejszych sposobów potraktowania i rozwiązania konfliktu z córką, wypadałoby pomyśleć o wpływach twojej rodziny. Czy możesz identyfikować się z którąś z przedstawionych poniżej kobiet, opowiadających o destrukcyjnym wpływie własnych doświadczeń z dzieciństwa i groźbie przekazania ich córkom?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *