EKSTREMALNY CHARAKTER OPINII

Opinie i nastawienia mają często ekstremalny charakter. W niektó­rych krajach przedstawiciele obu płci mają pełne prawo do chodzenia nago po publicznych plażach; w innych natomiast publiczne ukazanie przez kobietę ciała jest uważane za tak grzeszne, że kobiety muszą za­krywać nawet swoje twarze.W dzisiejszym skomplikowanym świecie umiejętność rozwiązywa­nia problemów dotyczących różnic opinii przez „wyobrażenie sobie sie­bie na miejscu oponenta” staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Los ludzkości może zależeć od tego, czy będziemy w stanie rozumieć i ak­ceptować stanowiska innych.Możemy wiele się nauczyć przez analizę techniki rozwiązywania konfliktów, która została stworzona, aby móc dochodzić do kompromi­sów w sytuacji ostrego konfliktu interesów. W niektórych społeczno­ściach bezstronni wolontariusze oferują swoje usługi przy rozwiązywa­niu konfliktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *