EFEKTYWNE PODEJŚCIE

Ankiety przeprowadzone na tydzień przed wyborami pokazywały, że Truman szybko nadrabia straty, ale Dewey — już pewien zwycięstwa — spoczął na laurach. Tymczasem Truman odwrócił bieg wydarzeń i wygrał wybory. Jego zwycięstwo było lekcją dla polityków: ankiety należy trakto­wać poważnie, zwłaszcza jeśli chodzi o ukazywane przez nie trendy. Ankiety często prowadzą do „efektu orszaku”, dając w ten sposób przewagę kandydatom mającym dostatecznie dużo pieniędzy na ich prze­prowadzenie (zob. rozdział 10.). Wcześnie przeprowadzone badania po­zwalają stwierdzić, jakie kwestie mogą przyciągnąć, a jakie zniechęcić wyborców. Wskazują najbardziej efektywne podejście przy konstruowa­niu przemówień czy reklam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *