EFEKT KONFORMIZMU

W wyniku skarg po wyborach sieci radiowe i telewizyjne powstrzy­mują się obecnie przed stawianiem jawnych prognoz wyników wybo­rów, zanim zostaną zamknięte wszystkie lokale wyborcze. Jednak lu­dzie na ogół potrafią wyciągnąć wnioski dotyczące tego, kto wygrywa, na podstawie audycji wyborczych w poszczególnych stanach.Efekt konformizmu jest bardzo silny w czasie wyborów. Wyniki badań dotyczących preferencji wyborców mają silny wpływ na ludzi. Dlatego kandydaci poświęcają dużo energii na stworzenie wrażenia „pędu do sukcesu”, aby wpłynąć w ten sposób na niezdecydowanych. Liczne son­daże przeprowadzane w czasie wyborów wzmacniają ten efekt.Jednym z negatywnych efektów sondaży jest fakt, że w czasie wy­borów kandydaci ignorują podstawowe kwestie, koncentrując się na tym, cow świetle wyników badań — będzie miało największy wpływ na wyborców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *