DYSKRYMINACJA

Problem praw człowieka dotyczy całego świata — ludzie poddawani uciskowi walczą o wolność, nie tylko przeciw politycznej tyranii, ale także przeciw dyskryminacji wynikającej z uprzedzeń. Na przykład w latach sześćdziesiątych walka o prawa obywatelskie prowadzona przez czarnych (i wspomagana przez białych) była skierowana pier­wotnie przeciwko dyskryminacji na południu Stanów Zjednoczonych. W większości południowych stanów czarni nie mieli prawa wstępu do wielu restauracji i większości hoteli. Były wydzielone toalety dla czar­nych, miejsca czerpania wody i oddzielne szkoły. Czarni mieli znacznie mniejsze szanse na otrzymanie dobrej pracy. Większość z nich była uboga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *