DLA WSZYSTKICH

Jak to się dzieje, że tyle ludzi wierzy w ten zabobon? Otóż wiele horo­skopów ukazuje się w gazetach. Ludzie zadają sobie pytanie, „czy ho­roskopy byłyby publikowane codziennie w mojej godnej zaufania ga­zecie, gdyby rady w nich zawarte były pozbawione podstaw?” Oczywi­ście gazety publikują horoskopy, ponieważ życzy ich sobie duża część czytelników. Nie pisze się jednak nic na temat tego, że astrologia jest formą zabobonu, a więc ich publikacja powoduje, że uchodzą za wiary­godne. Innym powodem poważnego traktowania horoskopów jest fakt, że są one celowo pisane w tak ogólnej formie, aby stosowały się praktycz­nie do sytuacji każdego z nas; trudno zatem udowodnić, że są fałszywe. Oto wyjątki z jednej tylko rubryki dotyczącej horoskopów, typowej dla niemal dowolnej gazety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *