CIEKAWY PRZYKŁAD

Ciekawym przykładem ukazującym rolę tych badań, na wcze­snym etapie ich rozwoju, jest incydent z roku 1948, kiedy w wyborach prezydenckich kontrkandydatem Harry’ego Trumana był Thomas De- wey. Wczesne badania wskazywały, że Dewey ma dużą przewagę, więc on i jego zwolennicy stali się zbyt pewni siebie. Pełniący urząd prezy­dent Truman, obawiając się porażki, zyskał motywację do podjęcia „ko­lejowej” kampanii wyborczej, w trakcie której docierał bezpośrednio do ludzi, przemawiając w wielu miastach wzdłuż trasy przejazdu. W czasach, kiedy nie było jeszcze telewizji, ta technika prowadzenia kam­panii okazała się skuteczna, ponieważ lokalna prasa informowała o każ­dym przystanku prezydenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *