CENTRUM WSZECHŚWIATA

Nie można uprawiedliwiać wygłaszania nieuzasadnionych twier­dzeń. Powinniśmy konfrontować nasze opinie z rzeczywistością, dys­kutować je z innymi, poddawać krytycznej analizie i modyfikować w razie potrzeby. W przeciwnym razie nasze opinie mogą okazać się nie­zbyt mądre i być źródłem niepotrzebnych kłopotów.Pięćset lat temu ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że Ziemia nie jest centrum wszechświata. Ten zdumiewający fakt otworzył umysły wielu ludzi na nowe idee dotyczące świata fizycznego; zmieniać się zaczął nasz stosunek do tego świata. Rozpoczęła się rewolucja naukowa; idee, przekonania, opinie i wartości zaczęły podlegać gwał­townym zmianom.W ciągu ostatnich 500 lat, pod wpływem rozwoju nauki i rewolucji przemysłowej, nasze poglądy na świat uległy znacznym przeobraże­niom. Teza o boskim pochodzeniu władzy stanowiła swego czasu nie­kwestionowaną podstawę porządku społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *