BŁĘDNE KOŁO

Niesłusznie karzą niewinną osobę za zbrodnie przypisywa­ne grupie, do której ta osoba należy.Błędne koło zaczyna się w momencie, kiedy biały człowiek (lub przedstawiciel dowolnej innej grupy rasowej czy etnicznej) zostaje za­atakowany przez bandę czarnych (lub bandę złożoną z przedstawicieli dowolnej innej grupy rasowej czy etnicznej). Banda, białych czuje się wtedy upoważniona co zaatakowania każdego czarnego, którego spo­tka w okolicy. Oczywiście wtedy banda czarnych czuje się upoważnio­na do zaatakowania dowolnej, niewinnej białej osoby, która odważy się wyjść na ulicę. Jest to mechanizm licznych konfliktów we współcze­snej historii: między katolikami i protestantami w Irlandii Północnej, Żydami i Arabami na okupowanych terytoriach czy Ormianami i Aze- rami w byłym Związku Radzieckim.Trudno naprawić taką sytuację, ponieważ stereotypy są głęboko zakorzenione w podświadomości. Zminimalizowanie ich wpływu wy­maga długotrwałej edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *