BŁĘDNA CHEMIA

Dlaczego starożytna; błędna chemia ma być punktem wyjścia dla przepowiedni dla pięciu miliardów ludzi? Astrologowie nie zmienili swej błędnej geocentrycznej astronomii przez 500 lat, pomimo że sys­tem kopernikański, heliocentryczny, został uzasadniony wiele wieków temu. Chemia, na której się opierają, nie uległa zmianie, chociaż wia­domo od co najmniej 200 lat, że jest błędna. W skład systemu astrologicznego wchodzą kolejne fikcje wprowa­dzające kolejne komplikujące sprawę czynniki. Tabela „przeciwieństw” ma podobno uwzględniać konstelacje położone na niebie naprzeciwko siebie. Z kolei tabela „czwórności” ma uwzględniać wpływ pór roku.Za pomocą tych zgadywanek dotyczących niewyjaśnionych wpły­wów kosmicznych planet i znaków astrologicznych, starożytnej che­mii, przeciwległych konstelacji i czterech pór roku, astrolog może „prze­powiedzieć” praktycznie każdą rzecz, jaka mu się spodoba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *