Badania potwierdzają to zjawisko

Według Raportu Ropera o młodzieży z 1997 roku większość dzisiejszej młodzieży w okresie dojrzewania wymienia rodziców jako główne źródło wpływów – ważniejsze niż grono przyjaciół, nauczyciele, telewizja i reklama – w takich kwestiach jak używanie alkoholu, podejmowanie decyzji planowanie długofalowe. Raport wykazał, że rodzice raczej zdobywają niż tracą wpływy na obszarach związanych z wartościami osobistymi i odpowiedzialnością. Nastoletnie dziewczyny szukają u swoich matek praktycznych wskazówek oraz porad w sferze emocjonalnej. Podobnie, jednym z kluczowych wstępnych wniosków z ogłoszonych właśnie wyników Ogólnonarodowych badań nad zdrowiem młodzieży w wieku pokwitania najszerzej zakrojonych najdokładniejszych badań nad amerykańskimi nastolatkami, jest obserwacja, że wśród nastolatków odczuwających silną więź z rodzicami występuje najmniejsze ryzyko wystąpienia zachowań niebezpiecznych, takich jak nadużywanie środków odurzających, przemoc i wczesna aktywność seksualna. Takie rezultaty potwierdzają rzesze dziewcząt, które twierdzą, że j chcą znaleźć w matce słuchacza i pragną szanować opinie i poglądy swoich matek. Nie przejmuj się zatem, kiedy córka oznajmia ci, że prędzej spędziłaby wolny czas z Cruellą De Ville niż z tobą. Ignoruj przewracanie oczami lub wzrok wbity w czubki trampek, gdy ustosunkowujesz się do jej słów. Pomimo błagań, byś zachowała swoje mądrości dla siebie, ona chłonie otrzymywane od ciebie informacje. Nawet kiedy nastoletnie córki nie zgadzają się z matkami, potrafią zwykle przytoczyć dokładnie ich słowa. Jeśli postarasz się ] o tym pamiętać, gdy córka wrzeszczy: „Nie obchodzi mnie, co j myślisz!” albo „Nie masz pojęcia, o czym mówisz!”, będziesz j o dwa kroki do przodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *