BADANIA OPINII PUBLICZNEJ

Kiedy mówimy o opiniach, znaczy to, że nie mamy do dyspozycji wszystkich danych; dlatego ludzie powinni być gotowi do rozważania nowych informacji, na­wet kiedy są sprzeczne z ich przekonaniami, do których są bardzo przywiązani. Badania opinii publicznej dotyczą bardzo wielu zagadnień. Przedsię­biorstwa przeprowadzają badania dotyczące reakcji ludzi na nowe pro­dukty i usługi. Czasopisma, gazety i stacje telewizyjne często opierają się na wynikach takich badań, aby informować o opiniach ludzi doty­czących wyborów, spraw politycznych, panujących zwyczajów czy na­stawienia do spraw społecznych. Kandydaci na stanowiska publiczne posługują się tymi badaniami, aby ocenić swoje szanse na zwycięstwo i dowiedzieć się, jakie tematy poruszać, a jakich unikać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *