Analiza własnego stylu wychowania

Analiza źródeł, z których się wywodzi, unikniesz nieświadomego podtrzymywania i utrwalania starych, niezadowalających wzorców. Sprecyzujesz własne poglądy, oczekiwania oraz potrzeby, a w konsekwencji także i poglądy, oczekiwania oraz potrzeby córki. Tym samym upewnisz się, że sposób, w jaki wychowujesz dziecko, nie jest po prostu reakcją na przeszłość – na to, jak wychowywano ciebie i na własne doświadczenia okresu dojrzewania – lecz raczej przemyślanym, zdecydowanym podejściem, które uwzględnia adekwatne kwestie bieżące, to, kim naprawdę jest twoja córka i w jakich dorasta warunkach. W wypadku Elizabeth, bystrej, lecz pełnej rezerwy, nieskłonnej do psychologizo- wania pięćdziesięciodwuletniej matki dwóch córek, unikanie tego rodzaju refleksji miało poważne reperkusje. Czytając historię Elizabeth, uzmysłowicie sobie jej wewnętrzną walkę: czy utrzymać zewnętrzny wizerunek udanej, szczęśliwej rodziny, czy zagłębić się w burzliwe, skomplikowane życie wewnętrzne córki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *